• Biologia – Budowa roślin. Lekcja prowadzona w formie prezentacji wyświetlanej przez nauczyciela i uzupełnianej jego komentarzem.
  • Fizyka – Wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego- lekcja w formie ćwiczeń laboratoryjnych.
  • Matematyka – Przebieg zmienności funkcji wielomianowej.Własności funkcji kwadratowej. Wykres i właściwości funkcji liniowej. Lekcje przeprowadzono z wykorzystaniem tablicy multimedialnej oraz programów: GeoGebra, Derive.
  • Język angielski – E.J.Bronte „ Wichrowe wzgórza”. Bardzo ciekawa lekcja w formie różnego rodzaju ćwiczeń doskonalących umiejętności językowe uczniów (wykorzystanie biografii autora, powieści oraz zainspirowanej nią  piosenki K.Bush).
  • Język angielski w praktyce – Kompetencje twarde i miękkie obsługi samolotów pasażerskich.Lekcję prowadzono z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Pracę nauczyciela wspierał native speaker, student pochodzący z Wielkiej Brytanii.
  • Język włoski – E.de Cervantes „ Don Kichote z La Manchy” – wykład nauczyciela.
  • Prawo – sprawdzian wiadomości w formie testu rozwiązywanego przez uczniówza pośrednictwem programu komputerowego i monitorowanego na bieżąco przez  nauczyciela.
  • Geografia – lekcja w formie projektu- uczniowie w grupach opracowywali trasy wycieczek po Lacjum. W zajęciach uczestniczył uczeń niepełnosprawny ruchowo i umysłowo. W szkole wspiera go  dwóch asystentów. Jeden pomaga przemieszczać się na wózku po szkole, drugi pomaga włączyć się w pracę na  lekcji.

Wstecz