Wpływ udziału w mobilności na rozwój osobisty i zawodowy, uczniów, szkołę i środowisko lokalne:

  • zmobilizowanie do jeszcze większego zaangażowania w naukę języka angielskiego
  • zwiększenie otwartości na innych ludzi ( poznanie innej mentalności, kultury)
  • nabranie większej pewności siebie ( w wyniku porównania warunków pracy)
  • poznanie nowych możliwości w pracy dydaktycznej ( stosowanie TIK)
  • zwiększenie motywacji do pracy, podejmowania nowych wyzwań
  • zapoznanie uczniów i współpracowników z innymi systemami edukacyjnymi
  • częstsze stosowanie  TIK na lekcjach
  • zarażenie pozytywną energią 
  • docenienie warunków pracy instytucji macierzystej
  • nowe pomysły na ulepszenie pracy

Wstecz