1. Język angielski

22.02.2016, nauczyciel: Angelika Olsson, klasa 1

Na lekcji uczniowie wygłaszali 5-minutowe prezentacje na temat krajów anglojęzycznych. Tematy: US elections, Australia, United Kingdom, South Africa, New Zealand, Kenya (geografia, historia, znani ludzie, edukacja, czas wolny, jedzenie, sort itp.)

Bardzo wysoki poziom językowy uczniów (B2/C1). Przyjazne nastawienie nauczyciela.Klasa liczy 32 osoby, ale nauczycielka podzieliła uczniów na 5-osobowe grupy. Pozostali wykonywali pracę własną na terenie szkoły.

22.02.2016, nauczyciel: Cecilia Olsson, klasa 1

Nauczycielka napisała na początku lekcji krótki program zajęć na tablicy (najważniejsze punkty). Lekcja zaczęła się od mini dyskusji (najpierw w małych grupach, a potem w całej klasie) na temat podany przez uczniów – wady i zalety legalizacji narkotyków.

Rozumienie tekstu słuchanego- uczniowie wysłuchali aktualnych wiadomości z bbc.uk.com, a następnie odpowiadali na pytania otwarte dotyczące wysłuchanego tekstu.

Praca z materiałami autentycznymi. Uczniowie w I klasie czytają jedną lekturę w oryginale na semestr („Folwark zwierzęcy” w I semestrze, w II semestrze mogą sami wybrać tytuł)

Cechy stylu formalnego. Porównanie języka oficjalnego i potocznego. Uczniowie zapoznali sie z przykładowym podaniem o pracę.

23.02.2016, nauczyciel: Cecilia Olsson, klasa 1

Krótki program zajęć na tablicy i rozgrzewka językowa w formie dyskusji na temat „Czy CSN (zasiłek, który dostaje młodzież ucząca się) powinno być podwyższone?”

Uczniowie pisali na lekcji list- podanie o pracę. Nauczyciel zwrócił uwagę na właściwe użycie spójników oraz zachęcił do korzystania ze słownika wyrazów bliskoznacznych na www.thesaurus.com. Uczniowie pisali list na swoich tabletach korzystając ze słownika online, a następnie wysłali efekty swojej pracy do nauczyciela na platformę SchoolSoft.

24.02.2016, nauczyciel: Cecilia Olsson, klasa 1

Plan zajęć na tablicy. Mini dyskusja (najpierw w małych grupach, a potem w całej klasie) na temat podany przez nauczyciela- wady i zalety zadania domowego.

Nauczycielka rozdała uczniom podania o pracę napisane na poprzedniej lekcji. Każdy uczeń otrzymał pracę kolegi, a następnie wypełnił formularz dostarczając informacji zwrotnej na temat tekstu (pozytywne aspekty listu, co można poprawić jeśli chodzi o język, strukturę oraz treść tekstu).

24.02.2016, nauczyciel: Annette Nilsson, klasa 3

Analiza i interpretacja wiersza Edgara Alana Poe – The Raven. Uczniowie najpierw zapoznali się z oryginalną wersją utworu, a następnie obejrzeli fragment kreskówki Simpsonowie z ilustrowaną recytacją. Nauczyciel wytłumaczył trudniejsze zwroty i odniesienia, a następnie uczniowie odpowiadali w parach na pytania do utworu.

  1. Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne jest obowiązkowe w I klasie. W miesiącach jesienno-zimowych zajęcia  odbywają sie w klubie fitness oddalonym o 100 metrów od szkoły. Wiosną i latem lekcje wfu odbywaja się w Parku Wazów. Oprócz lekcji uczniowie mogą skorzystać ze specjalnej karty wstępu na siłownię w godzinach 8-15. Podczas zajęć nauczyciele stosują podkład muzyczny do zajęć stosownie do zagadnień i tematyki.

22.02.2016, nauczyciel: Jon Ansnes , klasa 1

22.02.2016, nauczyciel: Ulrika Westerberg, klasa 1

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – zajęci prowadzone w małych grupach 6-8 osobowych prowadzący zajęcia stosował metody kombinowane, zadaniowo naśladowcze, powtórzeniowe.

23.02.2016, nauczyciel: Jon Ansnes , klasa 1

Ćwiczenia koordynacji ruchowej i wzmacnianie mięśni gorsetu mięśniowego poprzez gry i zabawy ruchowe – metody problemowe, kombinowane, wszechstronności, obwodowo – stacyjna. Formy gier i zabaw ruchowych. Zajęcia prowadzone w większej grupie ok 16 – sto osobowej

  1. Wiedza o społeczeństwie

22.02.2016, nauczyciel: Cecilia Olsson, klasa 1

Budżet państwa

Na początku lekcji nauczyciel sprawdził obecność, następnie na tablicy zapisał temat oraz krótki plan zajęć. Po krótkim wprowadzeniu do tematu, nauczyciel zadał pytania uczniom dotyczące pojęcia budżetu, a następnie była pogadanka dotycząca  powstawania budżetu. Kolejnym etapem lekcji była praca samodzielna uczniów – przy wykorzystaniu internetu- młodzież miała przygotować informacje o obecnym budżecie Szwecji.

24.02.2016, nauczyciel: Amie Kronbald, klasa 3

Prognozy w ekonomii

Po sprawdzeniu obecności i podaniu tematu oraz krótkiego planu lekcji, nauczyciel zadawał uczniom pytania uczniom dotyczące pojęcia PKB. Kolejnym etapem była prezentacja dotycząca PKB Szwecji i innych państw – młodzież wskazywała podobieństwa i różnice. Kolejnym etapem lekcji była dyskusja dotycząca pomocy socjalnej. Nauczyciel przedstawił w formie prezentacji poglądy polityków różnych partii (konserwatywnych, liberalnych, socjaldemokratycznych).  Następnie nauczyciel przedstawił zasady funkcjonowania Banku Narodowego Szwecji. Lekcja zakończyła się krótką pogadanką.

  1. Historia

24.02.2016, nauczyciel: Annette Enhager, klasa 1

Rewolucja przemysłowa w Anglii

Na początku lekcji nauczyciel sprawdzi obecność, następnie na tablicy zapisał temat oraz krótki plan zajęć. Po  wprowadzeniu do tematu, nauczyciel w formie prezentacji przedstawił przyczyny  rewolucji. Kolejnym etapem lekcji była praca z podręcznikiem – porównanie danych statystycznych oraz przedstawienie najważniejszych wynalazków. Lekcja zakończyła się omówieniem skutków rewolucji dla Szwecji i Europy.

Wstecz