Wpływ udziału w mobilności  rozwój osobisty i zawodowy:

 • Mobilizacja do zwiększonej aktywności w uczeniu się języka angielskiego, rozwoju zawodowego, samokształcenia, rozwijania warsztatu pracy.
 • Inspiracja do wprowadzenia nowych ćwiczeń do zajęć (np. wykorzystanie akcentów muzycznych na zajęciach wf stosownie do miejsca i tematyki).

Wpływ na  uczniów i współpracowników:

 • Refleksja nad samooceną w kwestii komunikacji z uczniami, nauczycielami, pracownikami.
 • Zachęcenie do większej, samodzielnej pracy uczniów przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
 • Docenienie ucznia pracowitego i zdyscyplinowanego, systematycznego, pokonującego i przyjmującego wyzwania.
 • Wymiana spostrzeżeń z wizyty i dyskusje jakie rozwiązania można wykorzystać w naszej szkole.

Wpływ na instytucję macierzystą oraz środowisko lokalne:

 • Planowanie zmian wizerunkowych szkoły.
 • Promocja w środowisku lokalnym potrzeby wspierania szkoły w upowszechnianiu zdrowego żywienia poprzez otwarcie stołówki szkolnej finansowanej przez rodziców i sponsorów.
 • Planowanie kontynuacji współpracy ze szkołą w Sztokholmie (projekt, w który zaangażowani byliby uczniowie i nauczyciele)
 • Wizyta pobudziła do dyskusji o relacjach w gronie pedagogicznym, o potrzebie stworzenia miejsca dodatkowego do pracy przy komputerze w odpowiednich warunkach, potrzebie działań reklamowych i marketingowych szkoły
 • Stwierdzenie, iż mimo mogłoby się wydawać sytuacji trudnych, mamy dobrą młodzież zasługującą na lepszą współpracę – partnerstwo z nauczycielem.

Wstecz