Relacja z wyjazdu: Głównym celem wizyty  była obserwacja pracy szkoły partnerskiej w ramach „job shadowing” ze szczególnym naciskiem na wykorzystywanie TIK w pracy nauczyciela. Wyjazd był ściśle powiązany z założeniami projektu takimi jak: podnoszenie kwalifikacji kadry, poznanie nowych i innowacyjnych metod pracy z uczniem, podnoszenie kompetencji językowych oraz poszerzenie wiedzy w zakresie systemu edukacji i kultury Hiszpanii.

Program wizyty:

– zwiedzanie szkoły partnerskiej

– spotkania i rozmowy z nauczycielami w ramach wymiany doświadczeń

– spotkania i rozmowy z dyrekcją

– spotkania i rozmowy z uczniami (poznawanie środowiska uczniowskiego)

– prezentacja na temat systemu edukacji

– obserwacja zajęć lekcyjnych (technika, matematyka, język angielski, geografia z historią, wychowanie fizyczne, informatyka, muzyka)

– wycieczki kulturoznawcze w  Mostoles i Madrycie

– udział w pokazie tańca flamenco

– wizyta w szkole Hotelarsko Gastronomicznej im. Simona Ortega

Wstecz