Kilka słów na temat tego co utkwiło nam w pamięci 

                Szkoła IES Miguel de Cervantes w Mostoles składa się z dwóch budynków, które są bardzo przestronne i mają szerokie korytarze. Uczniowie w trakcie przerw bardzo chętnie wychodzą na podwórze, które znajduje się w środkowej części terenu szkoły. Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja aktywnie działają i bardzo się wspierają. Wszystkich odwiedzający szkołę na wejściu witają panie portierki – jedna z nich była naszą przewodnicza po szkole.Ich codzienna praca polega na pomocy nauczycielom w przygotowaniu materiałów na zajęcia poprzez wykonywanie ksera, udzielaniu pomocy wszystkim osobom odwiedzającym szkołę. W oprowadzanie nas po szkole byli również zaangażowani uczniowie, którzy próbowali swoimi opowieściami przybliżyć nam codzienne życie i atmosferę jaka panuje w szkole. Zwiedzając szkołę miałyśmy okazje zobaczyć salę matematyczną, w której każdy uczeń miał do dyspozycji komputer. Nauczyciel miał dostęp do pulpitu każdego ucznia, w każdym momencie mógł kontrolować jego pracę oraz przekazywać mu uwagi za pośrednictwem platformy edukacyjnej. Bardzo duże wrażenie zrobiła na nas pracownia chemiczna, która była znakomicie wyposażona probówki i inne specjalistyczne przyrządy, które są potrzebne uczniom podczas wykonywania doświadczeń.  Szkołą posiada również bardzo dobrze wyposażoną salę muzyczną, która jest wypełniona przeróżnym instrumentami. Uczniowie podczas naszej wizyty przygotowali dla nas mały koncert muzyczny. Bardzo utkwiły nam w pamięci zajęcia skierowane do młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła kładzie duży nacisk na pracę z uczniami z dysfunkcjami oraz z uczniami o specjalnych potrzebach programowych. Dostosowuje program nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Szkoła również wprowadziła specjalny system nauczania dla uczniów, którzy nie są zainteresowani egzaminem maturalnym. Uczniowie poprzez metodę projektu poszerzają swoją wiedzę na zajęciach, które jednocześnie łączą ze sobą matematykę, geografię, historię i wiedzę o społeczeństwie. Dodatkowo w szkole istnieją zajęcia, które mają na celu przygotowanie uczniów do prostych prac biurowych. Podczas obserwowanych przez nas zajęć udało się zauważyć, że bardzo ważnym elementem lekcji jest współpraca i integracja oraz kształtowanie samodzielności wśród uczniów poprzez zdobywanie informacji na podstawie różnych źródeł i materiałów oraz ich odpowiednie wykorzystanie w trakcie lekcji.

Z pewnością zapamiętamy wizytę w zaprzyjaźnionej szkole Hotelarsko Gastronomicznej im. Simona Ortega, w której uczniowie przygotowują się do takich zawodów jak: kucharz, kelner, technik hotelarstwa. W trakcie pobytu w tej szkole mogłyśmy obserwować zajęcia praktyczne oraz wzięłyśmy udział w uroczystym obiedzie w restauracji, która mieści się w budynku szkoły i jest prowadzona przez uczniów pod pilnym okiem nauczycieli.

                W czasie wolnym zwiedzałyśmy okolice szkoły oraz Madryt wraz jego cudownymi zabytkami. Najwspanialszym doświadczeniem kulturowym była możliwość udziału w pokazie gorącego hiszpańskiego flamenco, które jest wizytówką Hiszpanii.

Wstecz