„Dzięki wyjazdowi udało się nam nawiązać nowe kontakty, miałyśmy możliwość wymiany doświadczeń z tamtejszymi nauczycielami. Poznałyśmy nowe i ciekawe metody pracy oraz innowacyjne dla nas sposoby prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK (w szczególności na matematyce). Wyjazd umożliwił nam również podniesienie naszych kompetencji w zakresie języka angielskiego oraz świadomości kulturowej dotyczącej Hiszpanów i ich zwyczajów.

                Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie uda się nam przenieść na nasze zajęcia, w szczególności w zakresie stosowania TIK oraz pracy z uczniem o specjalnych potrzebach. Naszym zdaniem tego typu wyjazdy pełnią bardzo pożyteczną funkcję. Pozwalają na rozwój osobisty i zawodowy oraz poszerzają horyzonty umożliwiając nawiązanie nowych kontaktów z ludźmi z całego świata. Mamy również nadzieję, że dzięki naszym doświadczeniom zdobytym w trakcie mobilności pozostali nauczyciele z entuzjazmem wezmą udział w podobnych wyjazdach.’

Anna Łyczkowska

Wstecz