Monika Antoniuk – nauczyciel biologii
Termin: 4–15 lipca 2016 roku
Rodzaj szkolenia: kurs języka angielskiego
Organizator szkolenia: Inlingua Language Centre w Edynburgu
Inlingua Language Centre w Edynburgu jest międzynarodową szkołą językową. Oferuje ona kursy przygotowujące do wszystkich egzaminów Cambridge, IELTS, języka angielskiego w biznesie, a także szeroką gamę kursów dla nauczycieli języka angielskiego oraz dla nauczycieli, którzy mają zamiar zintegrować ten język z nauczaniem swojego przedmiotu (CLIL).
Kurs trwał dwa tygodnie i składał się z 30 bloków po 1,5 godziny zajęć. Wykładowcami byli native speakers i metodycy języka angielskiego, często mający za sobą doświadczenie nauczania w krajach nieanglojęzycznych. Zajęcia poranne były przeznaczone na gramatykę. Ćwiczenia były wykonywane na bazie pojawiających się tematów, które monitorował prowadzący. Gramatyka była uatrakcyjniana idiomami, informacjami o kulturze i życiu codziennym Szkotów. Podczas zajęć pracowaliśmy w małych podgrupach, wykonywaliśmy ćwiczenia do słuchanych tekstów. w ciągu dwóch tygodni zajęcia te były prowadzone przez cztery różne osoby. Zmienił się również skład grupy, z którą się uczyłam, w pierwszym tygodniu był to mały pięcioosobowy zespół ludzi różnych narodowości: słowackiej, niemieckiej i tajwańskiej, natomiast w drugim ilość kursantów się zwiększyła i wzbogaciła się o przedstawicieli Włoch, Hiszpanii, Francji, Chin. Pozwoliło mi to na poznanie ludzi różnych kultur, zaznajomienie się z różnym sposobem akcentowania i wymawiania słów, co myślę będzie w przyszłości ułatwiało mi zrozumienie ludzi posługujących się językiem angielskim.
Blok popołudniowy był poświęcony rozwijaniu języka. Podczas tych zajęć miałam styczność z czterema różnymi wykładowcami, gdyż grupy popołudniowe różniły się składem od porannych. Zajęcia popołudniowe wymagały od uczestników kursu więcej inicjatywy i szerokiej wiedzy ogólnej. Podczas tych zajęć rozważane były dylematy moralne, rozmawialiśmy o wartościach ważnych dla nas i naszych narodów, poznawaliśmy się wzajemnie przeprowadzając ze sobą wywiady, tworząc historyjki, które prezentowaliśmy potem na forum. Oczywiście nasze wypowiedzi były monitorowane przez prowadzących, którzy starali się wzbogacić nasz język oraz poszerzyć wiedzę na temat Wielkiej Brytanii. na zajęciach popołudniowych poznałam miedzy innymi nauczycieli z Portugalii, Hiszpanii, Niemiec.
Moim zdaniem bardzo ważną częścią kursu był tzw. Social Program, który oferował zajęcia kulturoznawcze w formie codziennych popołudniowych spotkań dla chętnych. Uczestniczyłam we wszystkich z nich ponieważ pozwalały lepiej poznać Edynburg, zwyczaje i historię Szkocji, były doskonale prowadzone przez różnych wykładowców. Zaznajamiano nas nie tyko z kulturą, ale również z przyrodą kraju, co dla mnie jako biologa miało szczególne znaczenie. Zwiedziłam stare miasto, muzeum Portretu, Galerię Narodową, parlament, dom szlachecki, kaplicę Roselyn, królewskie ogrody botaniczne. Zajęcia codziennie kończyły się około 18, ale dodatkowo odbyły się jeszcze cztery wieczorne spotkania dla kursantów: wykład i degustacja whisky, rozrywka w postaci tradycyjnego tańca szkockiego, a także wspólne spotkania z wszystkimi uczestnikami kursów i prowadzącymi zajęcia.
Jestem bardzo zadowolona z kursu, który wybrałam, ponieważ w mojej ocenie był prowadzony przez profesjonalistów w sposób bardzo przemyślany. Różnorodność osób biorących w nim udział umożliwiła mi poszerzenie kontaktów zawodowych oraz sprawdzenie moich umiejętności językowych, ułatwiła także wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami z Polski i Europy.