Marzena Skrzynecka – nauczyciel chemii
Anna Joachimiak – nauczyciel matematyki
Termin: 17–31 lipca 2016 roku
Rodzaj szkolenia: kurs języka angielskiego
Organizator szkolenia: Bell Educational Services w Cambridge
W lipcu 2016 roku wraz z nauczycielami z dwudziestu krajów brałyśmy udział w dwutygodniowym kursie „Language Improvement for Teachers” w Cambridge. Zajęcia językowe naszej grupy odbywały się z udziałem sześciorga Polaków, pięciu Włoszek, dwóch Słowaczek i Hiszpanki (łącznie czternaście osób, głównie nauczyciele przedmiotów ścisłych ze szkół średnich).
Program szkolenia obejmował 43 godziny lekcyjne zajęć języka angielskiego i 11 godzin zegarowych zajęć fakultatywnych. Jego celem było:
– rozwijanie słownictwa, w tym stosowanego w czasie lekcji (również specyficznego dla danego przedmiotu),
– rozwijanie umiejętności słuchania i mówienia (ze szczególnym uwzględnieniem płynnego mówienia i stosowania prawidłowej intonacji zdania),
– doskonalenie wymowy,
– doskonalenie umiejętności z zakresu gramatyki,
– nabycie umiejętności prowadzenia krótkich fragmentów lekcji,
– poznanie metod i technik uczenia się języka obcego,
– poznanie kultury i obyczajów Brytyjczyków.
Najczęściej pracowaliśmy w grupach dwu, trzy, czasem czteroosobowych, a prowadząca kurs dbała, by osoby tej samej narodowości nigdy nie pracowały razem. Poznałyśmy wiele ciekawych sposobów pracy na lekcji, tj. rozgrzewki, techniki, sposoby wzbogacania języka. Oprócz głównych zajęć językowych brałyśmy udział w warsztatach, seminariach i wykładach, w czasie których mogłyśmy poznać kulturę i obyczaje Brytyjczyków oraz kreatywne metody nauczania języka angielskiego.
Mieszkałyśmy w przepięknie usytuowanym i doskonale przygotowanym na przyjęcie studentów akademiku Homerton College wyposażonym w pralnię, suszarnię, kuchnię, olbrzymią bibliotekę, aulę. Ogromną zaletą było bardzo bliskie sąsiedztwo szkoły, stołówki i miejsca zakwaterowania. Każdą wolną chwilę przeznaczałyśmy na doświadczanie kultury i życia Wielkiej Brytanii: uczyłyśmy się tańca szkockiego, spacerowałyśmy po Grantchester Meadows, zwiedziłyśmy m.in.: muzeum sztuki i starożytności Fitzwilliam Museum, kaplicę King’s College, pub The Eagle, w którym genetycy j. Watson i F. Crick ogłosili teorię budowy DNA.

Uczestniczyłyśmy również w wycieczkach zorganizowanych przez szkołę: spacer z przewodnikiem po Cambridge, zwiedzanie Ely z przepiękną katedrą, jednodniowy pobyt w Londynie, zwiedzanie Sundringham (posiadłość rodziny królewskiej oraz kościółek św. Małgorzaty, w którym regularnie bywa królowa Elżbieta z rodziną) i Hunstanton (miejscowość nadmorska). Niezapomnianych wrażeń dostarczył nam obowiązkowy w Cambridge Punting, czyli pływanie łodzią po rzece Cam. Ostatniego dnia udałyśmy się do drugiego miasta uniwersyteckiego Oksfordu, gdzie chłonęłyśmy atmosferę uroczystości zakończenia edukacji przez studentów oksfordzkiego uniwersytetu.
Kurs, w którym uczestniczyłyśmy, był bardzo dobrze zorganizowany, zadbano o wysoką jakość zajęć dydaktycznych. Część z nich była hospitowana przez kierownictwo szkoły. Prowadząca nasze zajęcia była zawsze świetnie przygotowana do zajęć, dbała o dobrą atmosferę i bardzo motywowała nas do pracy. Wszyscy kursanci mieli wpływ na sposób prowadzenia zajęć i ich tematykę. Na zakończenie pobytu oceniałyśmy anonimowo wszystkie zajęcia, w których wzięłyśmy udział.
Oczywiście, największą zaletą pobytu w Cambrigde i Oxfordzie była możliwość, a wręcz konieczność, wysławiania się w języku angielskim. Zdecydowanie wzrosły nasze umiejętności w zakresie komunikacji, wymowy, a przede nabrałyśmy odwagi w nawiązywaniu rozmowy w języku obcym. Niekwestionowaną wartością był kontakt z native speakers. Udział w kursie zmotywował nas do większej pracy nad rozwijaniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
W czasie pobytu w Homerton College poznałyśmy wiele ciekawych osób z różnych stron świata, z którymi wymieniałyśmy doświadczenia w pracy z młodzieżą. Nawiązane kontakty zamierzamy wykorzystać w celu zorganizowania wymiany międzynarodowej z udziałem uczniów naszej szkoły. Ponadto planujemy zmodyfikować poznane metody pracy i techniki uczenia tak, by wprowadzić je na lekcjach, w szczególności możliwości smartfonów i ich wykorzystania jako narzędzia dydaktycznego oraz proste sposoby uzyskiwania informacji zwrotnej od uczniów (kciuki do góry/w dół, czerwona/zielona kartka).
Niekwestionowaną wartością dodaną kursu okazał się fakt naszego powrotu do szkoły w roli uczennic, co pozwoliło przypomnieć sobie stan ducha ucznia, a to na pewno przełoży się na lepsze rozumienie naszych podopiecznych i ich trudności w uczeniu się.