Lucyna Grzenkowicz – nauczyciel języka angielskiego
Termin: 4–15 lipca 2016 roku
Rodzaj szkolenia: kurs metodyczno-językowy
Organizator szkolenia: Inlingua Language Centre w Edynburgu
Zajęcia odbywały się pod opieką doświadczonych wykładowców, będących również metodykami nauczania języka angielskiego, jak np. Philip Middleton. Wśród nauczycieli języka angielskiego, którzy uczestniczyli w zajęciach mojej grupy, były osoby z Polski, a także z innych krajów europejskich, takich jak Niemcy czy Hiszpania.
Program kursu obejmował trzy płaszczyzny: rozwijanie kompetencji językowych, usprawnianie umiejętności komunikacyjnych, wzbogacenie swojego warsztatu metodycznego oraz poszerzenie własnej świadomości kulturowej dotyczącej Szkocji i jej mieszkańców. w czasie kursu poznałam nowe techniki dydaktyczne, nowoczesne aplikacje informatyczno-komputerowe, a także innowacyjne zastosowanie znanych metod nauczania.
W czasie zajęć wykorzystano różne formy pracy: podział na grupy, prezentacje multimedialne, filmy, literaturę piosenki, a także techniki teatralne. Nasi wykładowcy nie tylko służyli swoim doświadczeniem i wiedzą, ale także zachęcali nas do wymiany uwag i refleksji. Każde zajęcia metodyczne rozpoczynały się od dyskusji na poszczególne tematy. Dzięki temu czuliśmy, że jesteśmy traktowani jak równoprawni partnerzy, którzy także mogą podzielić się swoim doświadczeniem.
Szkoła kładła szczególny nacisk na poznanie historii, kultury, geografii, a nawet botaniki Szkocji. Cele te realizowała w czasie programu popołudniowego. w rezultacie zajęcia najczęściej kończyły się dopiero około godziny 18:00. Czas wolny od nauki przeznaczyłam na zwiedzanie, więc odbyłam wycieczkę The Highlands, Castles and Lochs z biurem podróży Rabbies, które współpracowało ze szkołą.
Zajęcia oceniam bardzo wysoko, ponieważ były dostosowane do wymagań grupy i współczesnych czasów. Nowoczesność i komunikatywność były tu priorytetami. Cieszę się, że mogłam doskonalić swoje kompetencje językowe i komunikacyjne. Poznałam nowoczesne aplikacje komputerowe do nauki języka obcego oraz sposoby ich wykorzystania. Ponadto mogłam skonfrontować moje doświadczenia z innymi nauczycielami z Polski i Europy.
Udział w kursie pozwala na podniesienie swojej samooceny, motywuje do wykorzystywania nowych narzędzi oferowanych przez TIK, co pozytywnie wpływa na motywację i zaangażowanie w nauce moich uczniów. Ponadto poznane przeze mnie metody, narzędzia TIK, metodyka dotycząca CLIL (Content and Language Integrated Learning) zaprezentuję moim koleżankom i kolegom, którzy będą mogli dopasować je do specyfiki swojego przedmiotu oraz wykorzystać w swojej pracy.