Bernadeta Cieślak – nauczyciel języka angielskiego
Termin: 17–31 lipca 2016 roku
Rodzaj szkolenia: kurs metodyczno-językowy
Organizator szkolenia: Bell Educational Services w Cambridge
W dniach od 17–31.07.2016 uczestniczyłam w kursie „Language and Methodology Refresher: Secondary/Adults” (kurs utrwalający wiedzę z zakresu języka i metodyki dla nauczycieli języka angielskiego uczących w szkole średniej i pracujących z dorosłymi uczniami). Kurs został zorganizowany przez szkołę Bell w położonym niedaleko centrum Homerton College w Cambridge. Zatopiony wśród w zieleni Homerton College oferował nam zakwaterowanie, stołówkę i sale lekcyjne – wszystko w obrębie jednego kampusu. Podczas kursu mogłam zapoznać się z najnowszymi metodami nauczania języka angielskiego. Moja 16-osobowa grupa składała się z nauczycieli z różnych krajów: Słowenii, Słowacji, Francji, Japonii, Rosji, Cypru, Włoch, Holandii, Niemiec i Polski. Głównym wykładowcą był Brian Hart. Szkolenie obejmowało 43 godziny.
Tematyka kursu obejmowała następujące zagadnienia: icebreakers (metody integrujące i aktywizujące), zarządzanie klasą, sposoby nauczania gramatyki i leksyki, quizy i kwestionariusze w nauczaniu, metody indywidualizacji nauczania, czytanie ze zrozumieniem – adaptacja tekstu dla klasy o różnych umiejętnościach, wiersze i opowiadania w nauczaniu języka angielskiego, pisanie wypracowań, wybór podręcznika, kultura Wielkiej Brytanii. Oprócz udziału w obowiązkowych zajęciach na kursie można było wybrać się na cztery dodatkowe warsztaty, dwa wykłady kulturowe i dwie sesje plenarne prowadzone przez różnych wykładowców. Dodatkowe zajęcia dotyczyły zarówno nowych technik nauczania, jak i kultury Wielkiej Brytanii. Osobiście wybrałam się na warsztaty prowadzone przez: Lindsay Warwick (internetowe narzędzia wspomagające nauczanie języka), Jima Scrivenera (praktyczne sposoby nauczania gramatyki), Nele Noe (strategie uczenia kooperatywnego), Chaza Pugliez, (proste ćwiczenia wymagające minimum przygotowania i gwarantujące maksimum zaangażowania ucznia).
Brałam też udział w wykładach kulturowych prowadzonych przez: Jima Scrivenera pt. „Z czego Brytyjczycy śmieją się o 18.30?”, oraz Lindsay Warwick pt. „Brexit: Dlaczego 51,9% Brytyjczyków zagłosowało za wyjściem z Unii Europejskiej?” Uczestniczyłam również w sesji plenarnej prowadzonej przez Chaza Pugliez zatytułowanej „GPS – motywacja w uczeniu się.”
Szkoła Bell zadbała również o rozrywkę w czasie wolnym od zajęć. Zorganizowano dla nas spacer po Cambridge z przewodnikiem, koncert w wykonaniu Kyle Chater’a, quiz na temat kultury Wielkiej Brytanii w pubie, wycieczki do Ely, Londynu, Sandringham, Hunstanton, obejrzenie spektaklu „Sen nocy letniej” w parku na Festiwalu Szekspirowskim, pływanie łodzią płaskodenną po rzece Cam, spotkanie przy grillu, wieczór „Mam talent” z udziałem uczestników kursu i wykładowców, a także wieczorek pożegnalny w pubie.
Pobyt w Anglii pozwolił mi nawiązać kontakty z nauczycielami języka angielskiego z wielu krajów, co być może w przyszłości zaowocuje współpracą międzynarodową. Doświadczenia z pobytu w Anglii staram się przekazać zarówno nauczycielom (poprzez propagowanie programu Erasmus+), jak i uczniom wykorzystując na lekcjach wiedzę zdobytą w czasie kursu. Kurs w Wielkiej Brytanii
miał bardzo duży wpływ na mój rozwój osobisty i zawodowy, a pośrednio na moich uczniów, współpracowników i szkołę: zachęcił mnie do bardziej refleksyjnego podejścia do sposobu nauczania, poszerzył wiedzę na temat nowych metod nauczania, wpłynął na poprawę moich kompetencji językowych, zwiększył umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania klasą, zmotywował do dalszego rozwoju zawodowego.
Kurs w Cambridge był wspaniałym doświadczeniem i fantastyczną przygodą. Nie tylko w pełni spełnił moje oczekiwania, ale znacznie je przerósł. Zajęcia prowadzone w profesjonalny sposób, dobór zagadnień i niezwykle interesująca forma szkolenia pozwalają na wysoką ocenę szkolenia. Wyjazd zmotywował mnie do podejmowania nowych wyzwań w pracy z młodzieżą.