Barbara Kaczykowska – nauczyciel języka angielskiego
Termin: 13–27 sierpnia 2016 roku
Rodzaj szkolenia: kurs metodyczno-językowy
Organizator szkolenia: Anglolang Academy of English w Scarborough  https://anglolang.com/erasmus-teacher-training/
W sierpniu 2016 r. uczestniczyłam w kursie metodycznym dla nauczycieli języka angielskiego „Technika informacyjna w efektywnym procesie nauczania” organizowanym przez szkołę Anglolang posiadającą wszelkie akredytacje dla prowadzenia szkoleń kadry nauczycielskiej.
Zajęcia odbywały się przez dwa tygodnie w systemie do południa i po południu w grupie 17-osobowej. Tematyka szkolenia obejmowała ćwiczenia z leksyki, gramatyki i fonetyki języka angielskiego. Ponadto w dużym stopniu koncentrowano się na treściach historycznych, geograficznych i kulturowych jako tła niezbędnego dla nauczania języka krajów anglojęzycznych. w tym celu zorganizowano wycieczki opatrzone pełnym fachowym komentarzem po nadmorskim Scarborough i jego najważniejszych obiektach oraz do pobliskich miast, których nie sposób zignorować, ucząc o spuściźnie brytyjskiej czy europejskiej wcześniejszych pokoleń – Bradford, Leeds, York, Whitby oraz Filey. Po południu, uczestnicy szkolenia korzystali z zajęć specjalistycznych o różnej tematyce. w moim przypadku były to praktyczne zajęcia na temat urządzeń, technik informacyjnych oraz programów dostępnych w Internecie oraz na rynku edukacyjnym służących wykorzystaniu ich na różnego typu zajęciach poświęconych pracy nad rozwojem językowym uczniów. Efektem takich działań ma być usprawnienie, wzbogacenie i uatrakcyjnienie wykorzystując słabość młodzieży do urządzeń technicznych i ich potencjału.
Zajęcia z angielskimi fachowcami oraz kolegami z Czech, Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Szwecji, Słowenii i Omanu należą do tych niezapomnianych i niemożliwych do przecenienia. Materiały, notatki i komentarze weszły na stałe do mojego zawodowego portfolio. Jestem pod wrażeniem efektów końcowych i dziękuję całemu Zespołowi Koordynatorów programu Erasmus+ za to doświadczenie zawodowe.