Uczestnicy wyjazdu: Marzena Skrzynecka, Monika Antoniuk, Lucyna Grzenkowicz, Anna Łyczkowska

Termin wyjazdu: 13.10.2015 – 17.10.2015

Szkoła partnerska: IES Miguel de Cervantes MOSTOLES

P1000090

Szkoła w Mostoles liczy 650 uczniów i 60 nauczycieli. Szkoła IES Miguel de Cervantes jest szkołą średnią z oddziałami integracyjnymi. Jako jedna z 15 szkół w Hiszpanii została wybrana do udziału w pilotażowym projekcie wdrażania nowych technologii w ESO. Celem tego projektu  było dostarczenie wiedzy i wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu. Placówka jest doskonale wyposażona, między innymi w tablice interaktywne i komputery dla każdego ucznia. Szkoła prowadzi wirtualne zajęcia w zakresie każdego przedmiotu wykorzystując do tego między innymi platformę Moodle i wirtualne klasy. W szkole dużą wagę przywiązuje się do doskonalenia nauczycieli. IES MIGUEL DE CERVANTES ma doświadczenie we współpracy międzynarodowej w ramach programu Comenius.

183px-Cervates_jaureguiPatronem szkoły jest Miguel de Cervantes y Saavedra – renesansowy pisarz hiszpański, najlepiej znany jako autor powieści El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy).

ES MIGUEL DE CERVANTES ma doświadczenie współpracy międzynarodowej w ramach programu Comenius- Partnerskie Projekty Szkół (w latach 2010-2012 ze szkołami z Czech, Polski, Włoch i Rumunii. Szkoła rozpoczęła w 2014 realizowanie projektu „Let’s work and innovate together” w ramach programu Erasmus+ KA1.
Podstawowym założeniem projektu jest dzielenie się do doświadczeniem w zakresie stosowania innowacji technologicznych w celu rozwiązania problemów zidentyfikowanych w ostatnich latach: przedwczesnego kończenia nauki, braku motywacji uczniów i nauczycieli, poszukiwania rozwiązania istniejących konfliktów między uczniami, poprawienia kompetencji językowych wśród uczniów i nauczycieli. W projekcie bierze udział 30nauczycieli różnych przedmiotów. W czerwcu 2015 roku delegacja

SONY DSC

nauczycieli ze szkoły w Mostoles odwiedziła naszą placówkę w ramach tego projektu. Podczas tej wizyty nastąpiło uroczyste rozpoczęcie realizacji projektów europejskich w naszej szkole.

Obserwowane zajęcia

Uwagi, refleksje, wnioski

Wpływ

Zdjęcia