Uczestnicy wyjazdu: Mariola Cierocka, Anna Joachimiak, Monika Westphal, Iwona Kwidzińska

Czas i miejsce mobilności: 10-13.11.2015,  Rzym

Szkoła partnerska: Liceum im. CH. Darwina oraz Technikum Turystyczne

Charakterystyka szkołySzkoła składa się z liceum o profilu matematyczno- fizycznym , technikum turystycznego oraz liceum wieczorowego. W pierwszej uczy się ok. 250 ucz., w technikum- 630, a w liceum wieczorowym – 200. W technikum pracuje 40 naucz. a w liceum 18. Nauczycieli wspomaga asystent, który pomaga w przygotowaniu ćwiczeń laboratoryjnych oraz osoba zajmująca się komputerami.

Młodzież w technikum uczy się trzech języków: wszyscy j. angielskiego oraz hiszpańskiego, francuskiego lub niemieckiego do wyboru; w liceum j. angielskiego i łaciny. W liceum mają zajęcia min. z filozofii i historii sztuki a w technikum: z prawa, ekonomii, informatyki.

W liceum realizuje się projekt przygotowujący do podjęcia pracy (200 g.), a w technikum uczniowie mają dwutygodniowe praktyki.

Zajęcia pozalekcyjne: teatr, kursy językowe, projekt- dni otwarte. Uczniowie uczestniczą     w wymianach Erasmusa, dla najlepszych uczniów organizuje się bezpłatne wycieczki krajoznawcze.

Szkoła mieści się na 7 piętrach. Posiada 2 sale gimnastyczne o niepełnych rozmiarach, 4 siłownie, 2 pomieszczenia biblioteczne bez bibliotekarza, laboratorium chemiczne, fizyczne, biologiczne, językowe,  laboratorium do rysunku,  aulę. Część sal wyposażona jest w tablice multimedialne, ekrany z projektorami. Szkoła dysponuje laboratorium językowym ze stanowiskami dla każdego ucznia, salami z komputerami dla uczniów. W pracy z uczniami wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowania do nauki poszczególnych przedmiotów.

Tematyka i forma obserwowanych zajęć

Uwagi, refleksje, wnioski. Ocena programu wizyty

Wpływ

Zdjęcia