cropped-EU-flag-Erasmus_vect_POS.jpg

Jednym z podstawowych celów, jakie stawia sobie nasza szkoła jest rozwijanie w uczniach i nauczycielach kompetencji kluczowych, które stanowią o sukcesie osobistym i zawodowym. Podstawowym założeniem projektu jest przekonanie, że wysoko wykwalifikowana, kompetentna, nieustannie doskonaląca się kadra jest drogą do sukcesu  uczniów.

Projekt „WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA EDUKACYJNA kluczem do sukcesu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie” współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ (akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej).

Ramy czasowe projektu: 01.06.2015- 31.05.2017

Wysokość przyznanego dofinansowania: 45.671 EUR

Projekt obejmuje dyrekcję szkoły i 19 nauczycieli. Działania realizowane w ramach projektu, to:

  • udział w 2 tygodniowych kursach metodycznych, metodyczno-językowych, językowych  w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech latem 2016 roku- 10 osób
  • udział w 5-dniowym szkoleniu specjalistycznym w Finlandii w kwietniu 2016- 2 osoby
  •  obserwacja pracy zagranicznych szkół partnerskich (job shadowing) w Hiszpanii, Włoszech  i Szwecji- 12 osób
  • przygotowanie językowe i kulturowe – wszyscy uczestnicy projektu