„Wizytę oceniam bardzo pozytywnie. Uważam, że powinniśmy częściej korzystać z tego typu wyjazdów z uwzględnieniem różnych systemów edukacyjnych, różnych krajów celem możliwości porównania sposobu pracy. Z pewnością podróże kształcą, a także  otwierają nas na innych ludzi. W ten sposób możemy naszych uczniów przekonywać, że świat stoi przed nimi otworem, że są równoprawnymi członkami Europy i tylko od nich zależy czy wniosą jakiś wkład w kulturę, naukę czy szeroko rozumiany rozwój UE.”

Anna Joachimiak

Wstecz